Privacy Statement en algemene voorwaarden

PRIVACY STATEMENT & ALGEMENE VOORWAARDEN


Privacy Statement
Two4Salsa verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met wet- en regelgeving (AVG/GDPR) en respecteert de privacy van alle gebruikers en bezoekers van haar website. Two4Salsa verzamelt de volgende Persoonsgegevens van alle gebruikers die een aanvraag doen voor een bepaalde activiteit: naam, e-mailadres en de beschrijving van de wensen m.b.t. een aanvraag.

Omgang met persoonsgegevens
Two4Salsa gebruikt de verzamelde gegevens om de gevraagde dienstverlening te leveren. Hierbij zullen persoonsgegevens enkel worden verstrekt aan de organisator van de dansvakantie of ander evenement. De persoonsgegevens zullen enkel aan de betreffende organisator worden aangeboden en niet aan derden worden verstrekt en/of verkocht zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, tenzij Two4Salsa daartoe wordt verplicht op basis van een rechterlijke uitspraak.

Beveiligingsmaatregelen
Two4Salsa heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen. Daarnaast is van alle organisatoren geëist zich te conformeren aan de Two4Salsa eisen m.b.t. zorgvuldige omgang m.b.t. de privacy van de gebruikers.

Cookies
Two4Salsa maakt enkel gebruik van Google Analytics cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring.

Algemene Voorwaarden
De dienstverlening van Two4Salsa is erop gericht inspirerende reizen en activiteiten onder uw aandacht te brengen en u in contact te brengen met de organisator achter een activiteit en/of reis. Om dit te kunnen doen, worden de door u verstrekte persoonsgegevens doorgegeven aan de organisator van een activiteit en/of reis, zodat deze u van meer informatie zal kunnen voorzien. Two4Salsa treedt zelf niet op als de organisator van deze dansvakanties en evenementen en is derhalve ook geen aanspreekpunt voor eventuele klachten of claims. Ook stelt Two4Salsa zich uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enige vorm van schade en/of persoonlijk letsel, waaronder gevolgschade, die mogelijk zou kunnen ontstaan tijdens of naar aanleiding van deze reizen en/of activiteiten. Uiteraard besteden wij er veel zorg aan om alle informatie zo goed en zo up-to-date mogelijk te houden op de website. Eventuele tik- en drukfouten of vergissingen kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Two4Salsa is niet aansprakelijk voor en niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie, ook van partijen waarmee wij samenwerken. Two4Salsa raadt u daarom dringend aan zowel de voorwaarden van de organisator, evenals het door de organisator gepresenteerde programma goed door te nemen, alvorens zich in te schrijven bij de organisator van een evenement.

10 JAAR ERVARING

van events, festivals, weekenden tot vakanties.

DIVERS AANBOD

van Valencia tot Buenos Aires, van Antwerpen tot Cuba.

ALLE NIVEAUS

van beginners tot gevorderden. Alle niveaus zijn welkom!